Stretnutie mladých, Poprad, 04/2007

Týmto by sme radi poďakovali Braňovi Kožuchovi za pozvanie a prípravu 2 prekrásnych dní.