Pomáhať či nepomáhať?

Túto otázku si určite kladiete aj Vy! Kládli sme si ju aj my, keďže sa stretávame s ľuďmi v rôznych náročných životných situáciách. Každá pomoc si vyžaduje srdce i rozum. Srdce predstavuje intuíciu, naše vodítko, ktoré nás môže priviesť na správny smer alebo nájsť človeka, ktorý potrebuje našu okamžitú pomoc. Rozum nás zas usmerňuje v konaní, aby sme boli schopní nájsť vhodné riešenia a neovládli nás len naše emócie.

Nie je možné popísať univerzálne pravidlo pomoci. V zásade však platí, že finančná pomoc má byť len v nevyhnutných prípadoch. My sa snažíme o aktivizáciu ľudí, o to aby si zvýšili vlastnú sebestačnosť. Viac informácií o sebestačnosti môžete nájsť tu.

Nezabúdajte, že náš život a schopnosti sú obmedzené. Preto je dôležité, aby sme aj za krátku chvíľu dokázali odovzdať čo najviac dobrých úmyslov, schopností a poznatkov.

 


CENA NADÁCIE ORANGE

ZA ROK 2012

Ide o prestížne ocenenie, ktoré ako jediné na Slovensku oceňuje prácu mimovládnych organizácií. O Cenu Nadácie Orange za rok 2012 sa uchádzalo 79 nominácií, ktoré boli predložené v troch kategóriách - sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj.

O udelení ceny v jednotlivých kategóriách rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre oceňovanú kategóriu.

V kategórii Komunitný rozvoj získalo OZ Misia mladých 2. miesto za Program pomoci rodinám v núdzi, prostredníctvom ktorého organizácia pomáha riešiť krízové situácie rodín z celého regiónu Oravy.

Viac informácií o Cene Nadácie Orange za rok 2012 nájdete tu.

Obrazový príspevok televízie TA3 z oceňovania si môžete pozrieť tu.