Komu pomáhame

 

- matkám a ich deťom z regiónu Hornej Oravy, ktoré prišli tragickou udalosťou alebo chorobou o manžela otca (12 matiek, 30 detí)

- mladým ľuďom v núdzovej životnej situácii pri vstupe do života

- oravským rodinám v náročných životných situáciách (strata zamestnania, vážna choroba rodičov alebo detí)
 

Pár príbehov rodín a mladých ľudí:

  • Hluchonemí manželia z malej oravskej obce vychovávajú dve dcéry a jedného syna. Dlhodobo sa nachádzajú v náročnej životnej situácii kvôli svojmu hendikepu. OZ Misia mladých pomohla nájsť obom manželom prácu a poskytuje im sociálne poradenstvo.
  • Matka piatich maloletých detí z malej oravskej obce (z toho jeden ťažko zdravotne postihnutý) prišla pred 2 rokmi o manžela. Na náročnú situáciu ostala sama, navyše s dlhmi. Postihnutý syn navyše potreboval liečbu, ktorú poisťovňa nedokázala uhradiť. S pomocou mnohých ľudí dobrej vôle absolvoval rehabilitačný pobyt, v najbližšom odbobí sa bude rekonštruovať aj časť rozpadnutého domu, v ktorom rodina býva. Rodina pravidelne navštevuje skupinové aktivity, ktoré organizuje OZ Misia mladých.
  • Matka štyroch maloletých detí z malej oravskej obce ostala po smrti svojho manžela sama. Pravidelne navštevuje skupinové aktivity organizované OZ Misia mladých, na základe ktorých sa podarilo posilniť rodinu a jej ďalšie smerovanie. Minulý rok začala s chovom sliepok, ktoré jej v rámci programu sebestačnosti darovalo OZ Misia mladých.
  •  

a mnoho iných...