Mikuláš: "Teraz ti vysvetlím funkčné prvky pohybovej sústavy vyšších primátov."

Mikuláš: "Teraz ti vysvetlím funkčné prvky pohybovej sústavy vyšších primátov."