Oslava 3 roky, Tvrdošín, 04/2006

Milá Misia mladých a klubovňa Open Space!
VŠETKO NAJLEPŠIE K 3. NARODENINÁM!!!!