Pozorovanie slnka / mesiaca, Tvrdošín, 12/2006

Pozorovania s astronomickým teleskopom sa uskutočnili vďaka podpore
z Komunitnej nadácie Bratislava z fondu Citibank.