Týždeň Cirkvi pre mladých, Tvrdošín, 11/2007

Mladí a cirkev... Často diskutovaná téééma. My sme sa snažili spojiť predstaviteľov mladých a predstaviteľov cirkvi pri spoločných aktivitách.