Jedna z najkrajších a najvydareneších akcií roku 2008. 5 dní na bicykloch, takmer 300 km... Prešli sme Nízkymi a Vysokými Tatrami, Slovenským rajom... Pešo sme vyšli do srdca Slovenského raja, na Kláštorisko... Absovolvovali sme nočnú túru na bicykloch, najťažšiu skúšku - horský priesmyk Vernár, lanovka nás vyviezla na Skalnaté pleso, bývali sme ďaleko v horách na chate Hranovnícke pleso. A za tento pobyt patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na všetkých tých krásnych zážitkoch: chcem sa poďakovať Zuzke, že prijala zodpovedne úlohu vedúcej, Peťovi, že trpezlivo znášal šoférovanie, doprevádzanie nás cyklistov a ťahanie prívesného vozíka, Martinovi Bakošovi za spoločnosť a duchovnú výpomoc, Lesom Slovenskej republiky za poskytnutie zľavneného ubytovania, Nadácii pre deti Slovenska za úhradu stravy a časti cestovného a iným, ktorí nám finančne pomohli. Ďakujeme Vám, zážitky z tejto cyklotúry si budeme pamätať po celý život...