Dobrovoľníci - Mikuláš v Špeciálnej škole, Námestovo, 12/2008