Dobrovoľníci v detskom domove, Nová Baňa, 10/2008

Bola jeseň, presne 3. - 5. októbra. A my sme sa vybrali na návštevu do Novej Bane. Plní elánu a nadšenia sme sa tešili na usmiate tváričky, ktoré nám tak strašne chýbali.
Síce bola cesta únavná, hneď po príchode sme sa vybrali do domova. Bol večer, deti nás s otvoreným náručím privítali a tešili sa našej návšteve. My sme im ukázali fotky z minulej návštevy. Kedže bolo už neskoro večer, pobrali sme sa na chatu, aby sme ďalší deň veselo zvládli.
Hneď ako sme vstali, pobrali sme sa, aby sme stihli všetko, čo sme si pripravili. Začali sme s tvorivými dielňami. Kreslili sme na tričká a dievčatá sme krášlili a maľovali. Neskôr sme spravili malý "koncert", naši dobrovoľníci hrali a spolu s deťmi sme spievali. Poobede sme sa vybrali na malú prechádzku. Keď sme sa vrátili, zahrali sme sa hru s lyžičkami a veľmi sme sa zabávali. :-)
Prišiel posledný deň rozlúčky. A my sme sa so smútkom lúčili. Odchádzali sme plní spomienok. A stále sa tešíme na ďalšie nové zážitky a stretnutia s nimi. :)