Dobrovoľnícka výpomoc na letnom tábore pre deti z detských domovov, Oravská Lesná, 07/2008