Mladí dobrovoľníci v Špeciálnej škole, Námestovo, 02/2008