Letný pobyt pre deti zo Zariadenia núdzového bývania, Novoť, 07/2009