Opekačka pre deti zo Zariadenia núdzového bývania, Dolný Kubín, 08/2009