Zimný tábor, Ústie nad Priehradou, 12/2008-01/2009