Dobrovoľníci v Bystrianskej jaskyni, Brezno, 01/2010