Otvorenie dobrovoľníckeho centra, Tvrdošín, 02/2010