Aktivity pre deti v Zariadení núdzového bývania, Dolný Kubín, 01/2013