Nový kurín v Zariadení núdzového bývania, Dolný Kubín, 04/2013

Aktivita bola podporená Komunitnou nadáciou Bratislava v rámci Fondu Citibank Europe plc. a firmou Naše poistenie s.r.o., osobitne ďakujeme jej konateľovi p. Ľubomírovi Jurovčíkovi.