Pletenie košíkov v Zariadení núdzového bývania, Dolný Kubín, 02/2013