Predvianočné tvorivo-zážitkové stretnutie, Zverovka, 12/2013