Vytváranie bylinkovej záhradky v Zariadení núdzového bývania, Dolný Kubín, 07/2013