Vianočné stretnutie s rodinami, Dolný Kubín, 12/2018

Poznávací výlet s deťmi, Malá Fatra, 08/2018

Cviklový festival, Tvrdošín, 08/2018

Letný tábor pre deti, Novoť, 07/2018

Poznávací výlet s rodinami, Huty-Oblazy, 05/2018

Otvorenie Vzdelávacieho a poradenského centra pre rodiny, Tvrdošín, 05/2018

Spoločné stretnutie s rodinami, Zuberec - Tvrdošín, 03/2018