Otvorenie Vzdelávacieho a poradenského centra pre rodiny, Tvrdošín, 05/2018