Deti a tvorenie z odpadu, Matky a plstenie

28.11.2014 10:00

V sobotu 22. novembra zorganizovalo OZ Misia mladých v Námestove ďalšie spoločné stretnutie pre deti a matky z oravských rodín v núdzi.

Pre deti boli pripravené aktivity na tému odpad, jeho spracovanie a ďalšie využitie. Najskôr deti absolvovali exkurziu do firmy Ekoray, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním elektroodpadu. Počas prehliadky výrobných priestorov sa dozvedeli, aký elektroodpad nás obklopuje, aké druhotné suroviny sa v ňom nachádzajú a ako sa dajú ďalej spracovať a využiť. Po exkurzii boli pre deti pripravené viaceré tvorivé aktivity, počas ktorých si mohli vyrobiť z odpadového materiálu rôzne výrobky. Z použitého papiera si dievčatá vyrábali koráliky a náramky, z toaletných roliek si vytvárali zvieratká a stojany na ceruzky. Chlapci si z plastových fliaš mohli zhotoviť napr. basketbalový kôš, čím sme im ukázali, aké jednoduché hry sa dajú vytvoriť z odpadu.

Pre matky bola pripravená netradičná tvorivá aktivita plstenie. Je to najstaršia textilná technológia, akú ľudstvo pozná. Matky si mohli vyskúšať oba spôsoby plstenia - suché aj mokré. Z ovčej vlny sa učili vyrábať jednoduché textilné doplnky.

Fotografie z aktivity si môžete pozrieť tu.

Táto aktivita bola podporená Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom a z Programu Aktívne občianstvo a inklúzia realizovaného Nadáciou Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA.