Dobrá krajina - Ďalšie sliepky pre rodiny v núdzi

19.07.2014 10:00

Počas júna a júla sa nám podarilo ďalším dvom rodinám v núdzi darovať sliepky a aspoň trochu zmierniť ich ťažkú životnú a finančnú situáciu.

12. júna sme doviezli 10 sliepok a 10 brojlerov do prvej rodiny a 19. júla bolo dovezených ďalších 8 sliepok do druhej rodiny.

Teší nás, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k sebestačnosti rodín.

Projekt podporil Program Dobrá krajina - Nadácia Pontis.