Partnerská spolupráca s Nadáciou Orange

03.03.2014 14:00

Stali sme sa partnermi Nadácie Orange v oblasti skvalitňovania starostlivosti o dlhodobo chorých prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých.

Podrobnejšie informácie a formulár žiadosti o finančný príspevok nájdete na tejto stránke: www.nadaciaorange.sk/sk/granty-fond-pre-socialne-slabych-a-chorych-skvalitnovanie-starostlivosti-o-dlhodobo-chorych .

Príspevok v maximálnej výške 200 eur môže byť použitý na:

  • nákup zdravotníckych pomôcok

  • hygienické potreby

  • nákup liekov, vitamínov, špeciálnej stravy

  • pravidelné liečebné procedúry – masáže, terapie a pod.