Skutočná pomoc je sebestačnosť

12.03.2014 12:00

Jarné počasie nás vytiahlo z letargie a počas februára sme začali plánovať aktivity zamerané na sebestačnosť rodín v núdzi. Našim pracovným heslom je: "Skutočná pomoc je sebestačnosť!". Jednou z aktivít je podnecovať oravské rodiny v núdzi k chovu hospodárskych zvierat. Dve rodiny (matky-vdovy s maloletými deťmi) z hornej Oravy prejavili záujem o chov kôz a požiadali nás o pomoc (finančnú, poskytnutie potrebných informácií) s obstaraním kôz a rozbehom ich chovu. Keďže kozie mlieko je veľmi zdravé, tak sme sa pustili do zháňania kôz.

V prvej polovici marca sme už jednej rodine darovali kozu a malého capka, z čoho bola veľmi potešená. Podnietili sme hlavne deti, aby sa s pomocou ich matky zodpovedne starali o zvieratá a získali nové pracovné zručnosti. Zároveň sa môžu naučiť vyrábať z kozieho mlieka syry, ktoré by bolo možné neskôr aj predávať a takto si zlepšiť finančnú situáciu v rodine.

Projekt podporil Program Dobrá krajina - Nadácia Pontis.


Darovaná koza s capkom


Prvé výrobky z kozieho mlieka