Tvorivo-športové aktivity pre deti, Finančné vzdelávanie pre matky

20.03.2015 12:00

V nedeľu 15. marca zorganizovalo OZ Misia mladých v Tvrdošíne ďalšie stretnutie detí a matiek z oravských rodín v náročných životných situáciách.

Prvá časť dievčat a chlapcov si v rámci tvorivých aktivít vyskúšala techniku plstenie. Je to najstaršia textilná technológia, akú ľudstvo pozná. Deti si mohli vyskúšať mokrý spôsob plstenia. Z ovčej vlny sa učili vyrábať jednoduché textilné doplnky.

Pre druhú časť detí boli pripravené športové aktivity. Niektoré si mohli zahrať futbal a iné loptové hry v telocvični. Iné deti absolvovali kondičné cvičenia a aktivity zamerané na sebaobranu.

Súčasťou programu detí boli aj zážitkové aktivity v kruhu, ktoré boli zamerané na spoznávanie sa navzájom, pozitívnu spätnú väzbu a vzájomné oceňovanie sa.

Matky sa zúčastnili vzdelávacieho seminára, ktorého nosnou témou sú rodinné financie. Najskôr sa oboznámili a diskutovali o tom, aké rôzne príjmy môže mať domácnosť (nielen pravidelné, ale aj príležitostné súvisiace napr. s pestovaním a predajom poľnohospodárskych produktov). Súčasťou seminára bol tiež praktický výpočet mzdy, popri ktorom sa oboznámili s odpočítateľnou položkou v zdravotných odvodoch a aj získali bližšie informácie k niektorým druhom sociálneho poistenia.

Fotografie z aktivity si môžete pozrieť tu.

Táto aktivita bola podporená z projektu Škola rodinných financií organizovaného Nadáciou pre deti Slovenska a z Programu Aktívne občianstvo a inklúzia realizovaného Nadáciou Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA.