Výlet na Agrodružstvo v Dlhej

08.07.2014 10:00

V nedeľu 6. júla sa deti spolu s mamami z rodín v núdzi zúčastnili výletu na Agrodružstvo v Dlhej nad Oravou. Najskôr sa všetci spoločne zúčastnili prednášky, ako sa spracováva mlieko a vyrábajú rôzne mliečne výrobky. Prednáška bola obohatená o ukážku výroby syrových nití a ochutnávku kravského syra (neskôr sme mohli ochutnať aj vyrobené nite po ich vysušení). Popri tom sa tiež dozvedeli niekoľko zaujímavých informácií o chove domácich zvierat.

Po prednáške mali deti možnosť povoziť sa v jazdeckom areáli na koni, čo ich veľmi potešilo. Po chutnom obede sa deti a ich maminy zúčastnili ešte prehliadky farmy a stajní s kravami, kde sa dozvedeli ďalšie zaujímavé informácie.

Po tomto programe boli popoludní pre deti pripravené ďalšie aktivity a to tvorivé dielne zamerané na podporu praktických zručností detí. Program bol tiež doplnený o športové aktivity.

Matky mali osobitný program, čím si mohli aspoň na chvíľu oddýchnuť od starostlivosti o svoje deti. V rámci programu sa zúčastnili dvoch prednášok. Prvá bola zameraná na to, ako napísať dobrý životopis, čo sú to živnosti, podnikanie na základe živnostenského oprávnenia a aké príspevky je možné získať na podnikanie. Druhá prednáška bola zameraná na pracovné právo a bližšie oboznámenie sa zo Zákonníkom práce. Obidve prednášky boli doplnené o riešenie praktických úloh.

Fotografie z aktivity si môžete pozrieť tu.

Spolu s deťmi a ich mamami sme prežili nádherný deň v príjemnom prostredí aj vďaka slnečnému počasiu.

Túto aktivitu podporili Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom a Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis.