Zvedavý cestovateľ - Poznávame Liptov

21.05.2014 14:00

V sobotu 17. mája zorganizovalo OZ Misia mladých pre približne 50 detí a matiek z rodín v núdzi celodenný poznávaco-oddychový výlet na Liptov. Ako zvedaví cestovatelia spoznávali rôzne miesta Liptova.

Predpoludním navštívili edukačnú vtáčiu záhradu v Liptovských Revúcach. Počas prednášky, ktorú viedol doc. Saniga, sa dozvedeli zaujímavé informácie o vtáčikoch a ich význame pre prírodu. Deti pohotovo reagovali na otázky p. Sanigu, zároveň mali možnosť sa ho niečo aj opýtať. Zámerom návštevy vtáčej záhrady bolo rozšíriť u detí vedomosti o vtáčikoch a zvýšiť záujem o aktívne pozorovanie vtáčieho života vo svojom okolí v rámci voľného času.

Potom sme sa presunuli do Korytnice, kde sa deti a ich matky dozvedeli nielen podnetné informácie o minerálnych a liečivých vodách na Slovensku, ich zdravotných účinkoch, ale zároveň mali možnosť nabrať si liečivej vody priamo z prameňa. Počas presunu na obed sme sa ešte zastavili pri vodopáde v Lúčkach.

Po chutnom obede boli pre deti pripravené viaceré aktivity, napr. riešili rôzne úlohy v súvislosti s vtáčou tematikou a minerálnymi vodami, vyhľadávali na mapách významné slovenské kúpele. Za splnené úlohy boli deti aj odmenené rôznymi cenami, napr. poučné knižky a zvieracie 3D puzzle skladačky. Na záver výletu bol zabezpečený oddych s možnosťou kúpania v aquaparku v Bešeňovej.

Spolu sme zažili nádherný výlet, ktorý by si niektoré deti nemohli inak dovoliť zaplatiť. Domov sme sa všetci vrátili zdraví a "bez strát" :-)

Fotografie z výletu si môžete pozrieť tu.

Túto aktivitu podporili Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom a súkromní darcovia.