Pomáhať či nepomáhať?

Túto otázku si určite kladiete aj Vy! Kládli sme si ju aj my, keďže sa stretávame s ľuďmi v rôznych náročných životných situáciách. Každá pomoc si vyžaduje srdce i rozum. Srdce predstavuje intuíciu, naše vodítko, ktoré nás môže priviesť na správny smer alebo nájsť človeka, ktorý potrebuje našu okamžitú pomoc. Rozum nás zas usmerňuje v konaní, aby sme boli schopní nájsť vhodné riešenia a neovládli nás len naše emócie.

Nie je možné popísať univerzálne pravidlo pomoci. V zásade však platí, že finančná pomoc má byť len v nevyhnutných prípadoch. My sa snažíme o aktivizáciu ľudí, o to aby si zvýšili vlastnú sebestačnosť. Viac informácií o sebestačnosti môžete nájsť tu.

Nezabúdajte, že náš život a schopnosti sú obmedzené. Preto je dôležité, aby sme aj za krátku chvíľu dokázali odovzdať čo najviac dobrých úmyslov, schopností a poznatkov.

 

Komu pomáhame

- matkám a ich deťom z regiónu Hornej Oravy, ktoré prišli tragickou udalosťou alebo chorobou o manžela otca (15 matiek, 40 detí)

- mladým ľuďom v núdzovej životnej situácii pri vstupe do života

- oravským rodinám v náročných životných situáciách (strata zamestnania, vážna choroba rodičov alebo detí)