Pár príbehov rodín a mladých ľudí:

  • Rodina so 7 deťmi z malej oravskej obci statočne zvláda svoje každodenné radosti a starosti. Dve dcéry sú ťažko zdravotne postihnuté a odkázané na celodennú starostlivosť. Rodina je však veľmi snaživá, chová domáce zvieratá a pestuje zeleninu. Ich veľkým snom bol traktor, ten sa nám v spolupráci s dobrými ľuďmi podarilo rodine zohnať. 
  • Matka piatich maloletých detí z malej oravskej obce (z toho jeden ťažko zdravotne postihnutý) prišla pred 2 rokmi o manžela. Na náročnú situáciu ostala sama, navyše s dlhmi. Postihnutý syn navyše potreboval liečbu, ktorú poisťovňa nedokázala uhradiť. S pomocou mnohých ľudí dobrej vôle absolvoval rehabilitačný pobyt, v najbližšom odbobí sa bude rekonštruovať aj časť rozpadnutého domu, v ktorom rodina býva. Rodina pravidelne navštevuje skupinové aktivity, ktoré organizuje OZ Misia mladých.
  • Matka štyroch maloletých detí z malej oravskej obce ostala po smrti svojho manžela sama. Pravidelne navštevuje skupinové aktivity organizované OZ Misia mladých, na základe ktorých sa podarilo posilniť rodinu a jej ďalšie smerovanie. Minulý rok začala s chovom sliepok, ktoré jej v rámci programu sebestačnosti darovalo OZ Misia mladých.
  •  

a mnoho iných...