AKTUÁLNE PROJEKTYBuďme spolu silní

Sebestačné oravské rodiny

 


 

Buďme spolu silní

Projekt nadväzuje na formu pomoci rodinám v núdzi na Orave, ktorú sme rozbehli v roku 2012 prostredníctvom projektu Sebestačné oravské rodiny. Našou pomocou vedieme rodiny k sebestačnosti (pestovanie zeleniny, zber byliniek, chov zvierat, výroba sirupov). Vzdelávaním a motivovaním rodín k predaju z dvora sa snažíme, aby za legislatívne dovolených podmienok mohli podnikať. Program sa stretol s úspechom. Aj tento rok by sme radi pomohli novým rodinám z regiónu Oravy a klientkám z dvoch centier (Zariadenie núdzového bývania v Dolnom Kubíne a Rabči), ktoré prejavili o projekt záujem. Najúspešnejším účastníčkam projektu bude ponúknuté zamestnanie v pripravovanej cukrárni.

Obdobie realizácie: 02/2018 - 06/2018

Projekt podporil Accenture nadačný fond - Nadácia Pontis.

 


 

Sebestačné oravské rodiny

V roku 2012 sme rozbehli novú formu pomoci rodinám v núdzi na Orave - prostredníctvom projektu Sebestačné oravské rodiny.

Počas doterajších 5 rokov sme darovali rodinám viac ako sto sliepok nosníc, niekoľko kôz, prasiatok a moriek. Okrem toho rodiny dostali aj niekoľko desiatok ovocných stromčekov a kríkov, ako sú jablone, hrušky, slivky, maliny, ríbezle, arónie, drienky. Tiež sa učili na kurzoch spoznávať a využívať v domácnosti rôzne druhy byliniek a lesných plodov.

Počas viacerých návštev rodín sa deti chválili, koľko vajec im sliepky znášajú a spolu s mamami boli vďačné za túto pomoc. Využili podanú ruku dobrovoľníkov a naučili sa novým zručnostiam, ako sa starať o zvieratá, či dopestovať si ovocie. Okrem toho si už niektoré rodiny minulý rok vyskúšali aj pestovanie tekvíc a cukiet, ktorých prebytky mohli aj príležitostne predať.

Ak chcete podporiť naše aktivity aj v roku 2017, môžete tak urobiť na tomto mieste.

Projekt podporil Program Dobrá krajina - Nadácia Pontis.