Pripravení na život

Dobrá krajina

 


 

Pripravení na život

Projekt chce pomôcť oravským rodinám, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v náročnej životnej situácii, predovšetkým vdovám s maloletými deťmi. Jednotlivé praktické aktivity projektu sú nastavené tak, aby sa deti a matky naučili lepšej komunikácii a najmä vzájomnej pomoci. Deti hravou formou a modelovými situáciami získajú základné vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre vedenie domácnosti a riešenie bežných životných situácií dospelákov. Matky budú hľadať priestor pre zlepšenie vzťahu a motivácie detí a inšpirovať sa radami odborníkov a ďalších matiek. Spolu sa budeme snažiť o viac nezávislú, sebestačnú a fungujúcu rodinu, v ktorej jednotliví členovia budú viac navzájom spolupracovať a deti budú poznať spôsoby, ako môžu rodičom pomáhať. Tým dôjde tiež k rozvoju hodnoty spolupatričnosti a zároveň je to spôsob, ako obmedzovať zameranie jednotlivca na seba a podporovať ho smerom k prosperite celej rodiny.

Obdobie realizácie: 07/2016 - 03/2017

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom.

 


 

Dobrá krajina

V roku 2012 sme rozbehli novú formu pomoci rodinám v núdzi na Orave - prostredníctvom projektu Potešia sa darovaným sliepkam a ovocným stromčekom.

Počas doterajších 4 rokov sme darovali rodinám viac ako sto sliepok nosníc, niekoľko kôz, prasiatok a moriek. Okrem toho rodiny dostali aj niekoľko desiatok ovocných stromčekov a kríkov, ako sú jablone, hrušky, slivky, maliny, ríbezle, arónie, drienky. Tiež sa učili na kurzoch spoznávať a využívať v domácnosti rôzne druhy byliniek a lesných plodov.

Počas viacerých návštev rodín sa deti chválili, koľko vajec im sliepky znášajú a spolu s mamami boli vďačné za túto pomoc. Využili podanú ruku dobrovoľníkov a naučili sa novým zručnostiam, ako sa starať o zvieratá, či dopestovať si ovocie. Okrem toho si už niektoré rodiny minulý rok vyskúšali aj pestovanie tekvíc a cukiet, ktorých prebytky mohli aj príležitostne predať.

Ak chcete podporiť naše aktivity aj v roku 2016, môžete tak urobiť na:
https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/potesia-sa-darovanym-sliepkam-a-ovocnym-stromcekom

Projekt podporil Program Dobrá krajina - Nadácia Pontis.