Projekty zamerané na nízkoprah, prevenciu kriminality
a dobrovoľníctvo

1. Vianočný príbeh:

 • podporený Nadáciou Orange v rámci programu Darujte Vianoce.
 • spríjemnenie vianočného času deťom a matkám nachádzajúcim sa v Zariadení núdzového bývania dvomi spoločnými aktivitami – návšteva aquaparku a vianočná večera.
 • trvanie: 10.12.2012 - 31.12.2012

2. Skúsme to odznova:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • výchova nových dobrovoľníkov do dobrovoľníckeho programu združenia.
 • trvanie: 1.7.2010 - 30.4.2011

3. Vianoce na nezaplatenie:

 • podporený Nadáciou Orange v rámci programu Darujte Vianoce.
 • formou dobrovoľníckej pomoci pripraviť zaujímavý vianočný večer pre deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania.
 • trvanie: 20.12.2010 - 22.12.2010

4. Dobrovoľníci opäť v akcii:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • stabilizácia a profesionalizácia dobrovoľníckej služby realizáciou vzdelávacích modulov a zriadením dobrovoľníckeho centra.
 • trvanie: 1.7.2009 - 31.5.2010

5. Spoločne prežiť čaro Vianoc:

 • podporený Nadáciou Orange v rámci programu Darujte Vianoce.
 • spoločná príprava vianočného programu a večere dobrovoľníkmi pre deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania.
 • trvanie: 19.12.2009 - 22.12.2009

6. Ži naplno a bez problémov:

 • podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.
 • prevencia kriminality formou realizácie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, ktorých cieľom bolo predchádzať drogovej, násilnej a ekonomickej trestnej činnosti u vybranej skupiny žiakov základných škôl.
 • trvanie: 1.9.2009 - 31.12.2009

7. Dobrovoľníci v akcii:

 • podporený Nadáciou Orange v rámci programu Prekročme spolu bariéry.
 • realizácia aktivít zameraných na získanie pracovných návykov, tvorivých a voľnočasových aktivít pre deti a matky zo Zariadenia núdzového bývania.
 • trvanie: 1.7.2009 - 31.10.2009

8. Dobrovoľníci v akcii:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • podpora dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít zameraných na získanie vedomostí a zručností v oblasti práce s deťmi z detských domovov a deťmi s postihnutím.
 • trvanie: 1.7.2008 - 30.4.2009

9. Dobrovoľníci objavujú a chránia ľudské práva:

 • podporený MŠ SR v rámci programu ADAM2.
 • podpora dobrovoľníckych a vzdelávacích aktivít zameraných na získanie vedomostí a zručností v oblasti ľudských práv.
 • trvanie: 1.3.2008 - 31.10.2008

10. Slabí a silní spolu:

 • podporený MŠ SR v rámci programu Každý iný - všetci rovní.
 • podpora dobrovoľníckych aktivít zameraných na odstránenie diskriminácie medzi mladými ľuďmi z odlišného prostredia.
 • trvanie: 1.11.2007 - 31.1.2008

11. Darujme hviezdam nebo:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • projekt zameraný na zapojenie detí a mladých ľudí, ktorí prichádzajú do nízkoprahového zariadenia, do netradičných aktivít.
 • trvanie: 1.7.2007 - 30.6.2008

12. Bližšie k mladým:

 • podporený Nadáciou Intenda v rámci programu Znižujeme prahy.
 • projekt zameraný na stabilizáciu činnosti organizácie prostredníctvom zamestnania pracovníčky na plný úväzok.
 • trvanie: 1.1.2007 – 31.12.2007

13. Len ty môžeš zmeniť svet:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • projekt zameraný na klubové stretnutia pre deti a mládež v meste Tvrdošín.
 • trvanie: 1.9.2006 - 30.6.2007

14. Chceme žiť dobre - chceme žiť akčne:

 • podporený Nadáciou mládeže Slovenska v rámci programu Znižujeme prahy.
 • projekt zameraný na klubové a mimoklubové aktivity pre deti a mladých ľudí z mesta Tvrdošín, najmä pre sídliskovú mládež.
 • trvanie: 1.12.2005 - 31.8.2006

15. Je fajn mať svoje miesto:

 • podporený Nadáciou mládeže Slovenska v rámci programu Znižujeme prahy.
 • skvalitnenie poskytovaných služieb v klubovni Open Space a voľnočasových aktivít organizovaných v meste Tvrdošín.
 • trvanie: 1.9.2004 - 31.8.2005

16. Len mladí vedia, čo hľadajú:

 • podporený Európskou úniou v rámci Programu Mládež.
 • projekt primárne zameraný na zriadenie klubovne Open Space ako miesta na stretávanie sa a efektívne trávenie voľného času neorganizovanej mládeže z mesta Tvrdošín (projekt bol predložený neformálnou skupinou mladých ľudí, ktorá sa neskôr transformovala na občianske združenie).
 • trvanie: 1.9.2002 - 15.7.2003