Projekty zamerané na pomoc rodinám v núdzi a sebestačnosť

1. Zelenina deťom

 • podporený ČSOB nadáciou.
 • zlepšenie stravovacích návykov detí a prezentácia témy príjmu kvalitných bielkovín, vlákniny a uhľohydrátov prostredníctvom Fazuľového festivalu širokej verejnosti.
 • trvanie: 1.5.2017 - 31.7.2017

2. Pripravení na život

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom.
 • hravou formou a modelovými situáciami naučiť deti základné vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre vedenie domácnosti a riešenie bežných životných situácií dospelákov.
 • trvanie: 1.7.2016 - 31.3.2017

3. Ľan, ktorý spája a uzdravuje

 • podporený Nadáciou Poštovej banky v rámci programu Nápad pre 3 generácie.
 • osamelo žijúce matky a ich deti získali poznatky v oblasti pestovania ľanu, jeho využitia v domácnosti a kuchyni.
 • trvanie: 1.7.2016 - 31.10.2016

4. Oravské líderky

 • podporený Nadáciou Pontis z Accenture nadačný fond.
 • dve líderky z ohrozených rodín (mladé matky vdovy) odovzdávali ďalším rodinám z hornej Oravy vedomosti a zručnosti týkajúce sa pestovania byliniek a zeleniny, ktorú rodiny následne formou predaja z dvora ponúkali reštauráciám a miestnym obyvateľom.
 • trvanie: 1.3.2016 - 31.8.2016

5. Samostatný život

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom.
 • prostredníctvom praktických aktivít naučiť deti poznať základné, lacné a zároveň zdravé potraviny, pripravovať jednoduché recepty a tak zvýšiť ich zručnosti a posilniť ich samostatnosť.
 • trvanie: 1.9.2015 - 31.5.2016

6. Program sebestačnosti

 • podporený Nadáciou Eset.
 • realizácia prednášok s odborníkmi na pestovanie ovocných stromov, zeleniny a ovocia za účelom povzbudenia rodín v núdzi k vlastnej aktivite a podnietenia ďalších rodín v chove hospodárskych zvierat a pestovaní ovocia a zeleniny.
 • trvanie: 1.8.2015 - 31.12.2015

7. Oravské tekvice

 • podporený Nadáciou Pontis z Accenture nadačný fond.
 • poskytnutie teoretických a praktických vedomostí matkám z rodín v núdzi k začatiu vlastného podnikania v oblasti poľnohospodárstva a to cez tekvice ako nenáročné plodiny, ktoré sa ľahko pestujú aj v oravských podmienkach a je možné ich predávať prostredníctvom predaja z dvora.
 • trvanie: 1.2.2015 - 31.8.2015

8. Intervenčné, preventívne a terénne aktivity zamerané na deti a mládež z ohrozených rodín

 • podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.
 • Cieľom bolo poskytnúť pomoc a oporu deťom a mládeži v ich prirodzenom prostredí a cez individuálne plánovanie vyjsť v ústrety reálnym potrebám rodiny. Vytvorením podporných skupín sa im poskytol bezpečný priestor na sebarealizáciu, rozvoj osobnosti v pozitívnej atmosfére rovesníkov a prispelo k eliminácii dopadov nepriaznivej situácie rodiny na nich. Cez edukačné a zážitkové aktivity boli motivované k iniciatívnej tvorivosti a radosti a tak sa predchádzalo sociálnemu vylúčeniu cieľovej skupiny.
 • trvanie: 1.5.2014 - 31.7.2015

9. Zvýšenie finančnej gramotnosti v neúplných rodinách

 • podporený z projektu Škola rodinných financií, ktorý organizuje Nadácia pre deti Slovenska.
 • finančné vzdelávanie komunity neúplných rodín v oblasti rodinných financií podľa Metodiky ŠRF, rozvíjanie a zvyšovanie sociálno-finančnej gramotnosti a predstavenie možností na stabilizáciu a zlepšenie finančnej situácie, ktorá má vplyv na životnú úroveň neúplných rodín.
 • trvanie: 1.3.2015 - 31.7.2015

10. Cesta k sebestačnosti

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • prostredníctvom praktických aktivít zameraných na výrobu produktov z lokálnych zdrojov sa zvyšovala tvorivosť, iniciatívnosť ako aj sebahodnotenie detí z oravských rodín, ktoré tragickou udalosťou prišli o manžela-otca.
 • trvanie: 1.8.2014 - 30.6.2015

11. Dobrodružstvá malého princa:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • putovaním z planéty na planétu objavovali deti z rodín v núdzi svoju identitu, svet okolo seba, svoje možnosti a schopnosti cez rôzne edukačné a zážitkové aktivity, ktoré ich motivovali k aktivite, tvorivosti a poskytli im alternatívu k pasivite, nečinnosti.
 • trvanie: 1.7.2013 - 31.7.2014

12. Odvážne maminy:

 • podporený Nadáciou Pontis z Accenture Nadačný fond.
 • vzdelávanie matiek z rodín v núdzi cez inovatívny kurz lacného a zdravého varenia doplnený o kurz komunikačných a prezentačných zručností, pracovného práva a v oblasti podpory podnikania.
 • trvanie: 1.2.2014 - 31.7.2014

13. Spoločné Vianoce:

 • podporený Nadáciou Orange v rámci programu Darujte Vianoce.
 • stretnutie detí a matiek z rodín v núdzi a prežitie vianočnej atmosféry prostredníctvom zaujímavého a užitočného tvorivého dňa spojeného s posedením pri vianočnej kapustnici.
 • trvanie: 4.12.2013 - 31.12.2013

14. Bylinky pre život:

 • podporený Nadáciou SPP v rámci programu Dedičstvo regiónov.
 • vzdelávanie matiek z rodín v núdzi zamerané na získanie vedomostí a praktických zručností o bylinkách a ich využívaní a zužitkovanie daných vedomostí v každodennom živote.
 • trvanie: 1.7.2013 - 31.7.2013

15. Loď života:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • rozvoj životných zručností detí zo Zariadenia núdzového bývania, podpora ich zdravého psychosociálneho vývoja a harmonizácia vzťahu medzi matkou a dieťaťom, ktorý je v dôsledku nepriaznivej rodinnej situácie narušený.
 • trvanie: 1.7.2012 - 31.5.2013

16. Rýchla pomoc pre rodiny v ohrození:

 • podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.
 • projekt reagoval na absenciu terénnej sociálnej práce v regióne Oravy a nárast rodín, ktoré sa z rôznych príčin ocitli v krízovej situácii.
 • trvanie: 1.7.2011 - 30.6.2012

17. Starostlivé zvieratká:

 • podporený Nadáciou Orange v rámci programu Prekročme spolu bariéry.
 • vzdelávanie a rozvoj sociálnych zručností matiek zo Zariadenia núdzového bývania, ktoré sú dôležité pre výchovu ich detí a prezentácia nových možností trávenia voľného času.
 • trvanie: 2.5.2011 - 31.8.2011

18. Miesto pre mňa:

 • podporený Nadáciou Intenda v rámci programu Ďalej znižujeme prahy.
 • zabezpečenie komplexného sociálneho servisu existujúcim klientom združenia a oslovenie potenciálnych nových klientov.
 • trvanie: 1.1.2010 - 30.11.2010