POZDRAVUJEME VÁS!

Oslovujeme Vás aj v roku 2017 a chceme Vás požiadať o podporu nášho občianskeho združenia MISIA MLADÝCH a jeho aktivít formou poukázania prostriedkov z podielu zaplatenej dane.

Naše údaje na správne poukázanie
podielu zaplatenej dane:

IČO: 37901133

SID: neuvádzať

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/Názov: MISIA MLADÝCH

Ulica: Farská

Súpisné/Orientačné číslo: 86

PSČ: 02744

Obec: Tvrdošín

Ď A K U J E M E

2 PERCENTÁ PRE DETI A MLÁDEŽ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH RODÍN A RODÍN V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

Na čo použijeme 2 %
v roku 2017:

  • Pestovanie zeleniny a spracovanie produktov z nej - rodiny v núdzi získajú semiačka a rady, ako dopestovať zeleninu a jej prebytky, prípadne aj spracované produkty predávať formou predaja z dvora
  • Spoločné tvorivé, zážitkové a vzdelávacie stretnutia rodín v núdzi
  • Letný pobyt pre deti a mládež z rodín v núdzi
  • Individuálna odborná pomoc pre rodiny a jednotlivcov v núdzi z regiónu Oravy

Na čo sme použili 2%
v roku 2016:

  • Pestovanie zeleniny - rodiny v núdzi získali semiačka a rady, ako dopestovať zeleninu a jej prebytky predávať vo forme predaja z dvora
  • Letný pobyt pre deti a mládež z rodín v núdzi
  • Spoločné tvorivé, zážitkové a vzdelávacie stretnutia rodín v núdzi
  • Individuálna odborná pomoc pre rodiny a jednotlivcov v núdzi z regiónu Oravy

Viac o našich aktivitách
nájdete vo fotogalérii.