Poslanie:

Sme tam, kde nás potrebujú. Priamo pri ľuďoch - v rodinách, ktoré prežívajú náročné životné situácie. Bez predsudkov a s naplno otvoreným srdcom.

Sme kresťania a veríme, že príklad Ježiša Krista je hodný nasledovania pre kohokoľvek. Pri pomoci však nepozeráme na vierovyznanie ani názory ľudí, ktorým pomáhame.

Ak sledujete našu činnosť a aktivity, určite ste zvedaví na naše plány v novom roku 2024. Okrem tradičných letných aktivít pripravujeme pravidelné kurzy sebestačnosti pre rodiny, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Podpora mladých stredoškolákov, oprava použitých bicyklov v našej dielni, ako aj Medový festival pre širokú verejnosť sú len...