Poslanie:

Sme tam, kde nás potrebujú. Priamo pri ľuďoch - v rodinách, ktoré prežívajú náročné životné situácie. Bez predsudkov a s naplno otvoreným srdcom.

Sme kresťania a veríme, že príklad Ježiša Krista je hodný nasledovania pre kohokoľvek. Pri pomoci však nepozeráme na vierovyznanie ani názory ľudí, ktorým pomáhame.

Plány 2023

31.01.2023

Naše plány na rok 2023
Tak ako si mnohí dávajú na začiatok roka predsavzatia, aj my si robíme plány, ktoré (veríme) sa nám podarí realizovať a tak napĺňať naše dlhodobé ciele: