Poslanie:

Sme tam, kde nás potrebujú. Priamo pri ľuďoch - v rodinách, ktoré prežívajú náročné životné situácie. Bez predsudkov a s naplno otvoreným srdcom.

Sme kresťania a veríme, že príklad Ježiša Krista je hodný nasledovania pre kohokoľvek. Pri pomoci však nepozeráme na vierovyznanie ani názory ľudí, ktorým pomáhame.