KONTAKTUJTE NÁS

Tešíme sa na vaše otázky

Adresa

Občianske združenie MISIA MLADÝCH

Farská 86/34

027 44 Tvrdošín

Telefónne číslo

+421 903 014 156

Email

info@misiamladych.sk

Sledujte nás

               Facebook

 

Registrované na Ministerstve vnútra SR - číslo spisu VVS/1-900/90-21112

IČO: 37901133    /    DIČ: 2022283956

BANKOVÉ SPOJENIE:
Tatrabanka a.s., Námestovo - 2625086544/1100
IBAN - SK61 1100 0000 0026 2508 6544