KTO SME

Poslanie:

Sme tam, kde nás potrebujú. Priamo pri ľuďoch - v rodinách, ktoré prežívajú náročné životné situácie. Bez predsudkov a s naplno otvoreným srdcom. Sme kresťania a veríme, že príklad Ježiša Krista je hodný nasledovania pre kohokoľvek. Pri pomoci však nepozeráme na vierovyznanie ani názory ľudí, ktorým pomáhame.

Radi aktivizujeme - seba aj ľudí, s ktorými sa stretneme. Vytvárame príležitosti na stretávanie sa, diskusiu, tvorivé práce, vzdelávanie a podnikanie. Kto je otvorený a vstúpi do spolupráce s nami, môže nájsť nový zmysel, novú prácu a nových kamarátov.

Vytvárame bezpečný priestor pre všetkých - či už sú to stretnutia rodín, nízkoprahová klubovňa pre mladých ľudí alebo každoročné festivaly zdravého jedla. Privítame medzi sebou radi aj nových dobrovoľníkov.

Záleží nám na našom regióne. Aj preto sme vytvorili viacero náučných chodníkov a pracujeme na spoločnom zlepšovaní ovzdušia na Orave.

Cieľ a činnosť:

Občianske združenie MISIA MLADÝCH bolo založené 17. januára 2003.

Primárnym cieľom združenia je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislosti a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka, náboženstva a politickej orientácie.

Hlavnou činnosťou je poskytovanie pomoci deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, organizácia voľnočasových aktivít a dobrovoľníckeho programu.

Vedenie občianskeho združenia:

Predseda: Mgr. Anton Michalica, PhD.

Podpredseda: Bc. Peter Krššák