Postup krokov na poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby v roku 2024

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € pre jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti VI. riadky 1 a 4.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel (aj inej neziskovej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti VI. riadky 1, 2 a 3.

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. - sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (IČO, Obchodné meno/Názov), nájdete vľavo.
  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, stlačte v elektronickom formulári v VI. časti "Pridať" a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.
  • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.