POZDRAVUJEME VÁS!

Oslovujeme Vás v roku 2024 a chceme Vás požiadať o podporu

nášho občianskeho združenia MISIA MLADÝCH a jeho aktivít

formou poukázania prostriedkov z podielu zaplatenej dane.

Naše údaje na správne poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 37901133

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/Názov: MISIA MLADÝCH

Ulica: Farská

Súpisné/Orientačné číslo: 86

PSČ: 02744

Obec: Tvrdošín


Na čo použijeme 2 % v roku 2024:

  • kurzy sebestačnosti (kurz šitia, kurz zavárania a lacného varenia, kurz viazania kytíc a iné)
  • pravidelné stretnutia pre animátorov, deti a mládež
  • letné prímestské aktivity
  • pobytový tábor
  • letný festival
  • zážitkové a vzdelávacie aktivity

Ak sledujete našu činnosť a aktivity, určite ste zvedaví na naše plány v novom roku 2024. Okrem tradičných letných aktivít pripravujeme pravidelné kurzy sebestačnosti pre rodiny, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Podpora mladých stredoškolákov, oprava použitých bicyklov v našej dielni, ako aj Medový festival pre širokú verejnosť sú len...


Ď A K U J E M E