POZDRAVUJEME VÁS!

Oslovujeme Vás aj v roku 2020 a chceme Vás požiadať o podporu nášho občianskeho združenia
MISIA MLADÝCH a jeho aktivít formou poukázania prostriedkov z podielu zaplatenej dane.

Naše údaje na správne poukázanie
podielu zaplatenej dane:

IČO: 37901133

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/Názov: MISIA MLADÝCH

Ulica: Farská

Súpisné/Orientačné číslo: 86

PSČ: 02744

Obec: Tvrdošín

Ď A K U J E M E

2 PERCENTÁ PRE DETI A MLÁDEŽ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH RODÍN
A RODÍN V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

Na čo použijeme 2 %
v roku 2020:

 • Letný pobyt pre deti a mládež z rodín v náročných životných situáciách.
 • Zážitkové, vzdelávacie a tvorivé aktivity pre deti a mládež z rodín z mesta Tvrdošín
 • Kurzy opravovania a údržby bicyklov
 • Kurzy lacného a zdravého varenia a zavárania
 • Spoločné výlety na zbery ovocia (broskyne, jahody, čučoriedky,...), ktoré si rodiny v náročných životných situáciách spracujú, zamrazia alebo zavaria.
 • Pestovanie zeleniny a spracovanie produktov z nej - rodiny v náročných životných situáciách budú mať opäť možnosť zapojiť sa do pestovania zeleniny a jej prebytky, prípadne aj spracované produkty predávať formou predaja z dvora.
 • Individuálna odborná pomoc pre rodiny a jednotlivcov v náročných životných situáciách z regiónu Oravy - konzultácie v právnych problémoch a otázkach, poradenstvo s riešením nevýhodných úverov, pomoc so zapojením detí do rôznych vzdelávacích aktivít (doučovanie, knihy).

Na čo sme použili 2%
v roku 2019:

 • Spoločné výlety na zbery ovocia (broskyne, čučoriedky,...), ktoré si rodiny v náročných životných situáciách spracujú, zamrazia alebo zavaria.
 • Pestovanie zeleniny a spracovanie produktov z nej - rodiny v náročných životných situáciách budú mať opäť možnosť zapojiť sa do pestovania zeleniny a jej prebytky, prípadne aj spracované produkty predávať formou predaja z dvora.
 • Spoločné zážitkové, vzdelávacie a tvorivé stretnutia rodín v náročných životných situáciách.
 • Letný pobyt pre deti a mládež z rodín v náročných životných situáciách.
 • Individuálna odborná pomoc pre rodiny a jednotlivcov v náročných životných situáciách z regiónu Oravy - konzultácie v právnych problémoch a otázkach, poradenstvo s riešením nevýhodných úverov, pomoc so zapojením detí do rôznych vzdelávacích aktivít (doučovanie, knihy).