POZDRAVUJEME VÁS!

Oslovujeme Vás aj v roku 2023 a chceme Vás požiadať o podporu

nášho občianskeho združenia MISIA MLADÝCH a jeho aktivít

formou poukázania prostriedkov z podielu zaplatenej dane.

Naše údaje na správne poukázanie podielu zaplatenej dane:

IČO: 37901133

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/Názov: MISIA MLADÝCH

Ulica: Farská

Súpisné/Orientačné číslo: 86

PSČ: 02744

Obec: Tvrdošín


Na čo použijeme 2 % v roku 2023:

Plány 2023

31.01.2023

Naše plány na rok 2023
Tak ako si mnohí dávajú na začiatok roka predsavzatia, aj my si robíme plány, ktoré (veríme) sa nám podarí realizovať a tak napĺňať naše dlhodobé ciele:


Ď A K U J E M E