POZDRAVUJEME VÁS!


Oslovujeme Vás aj v roku 2022

a chceme Vás požiadať o podporu

nášho občianskeho združenia MISIA MLADÝCH

a jeho aktivít formou poukázania prostriedkov

z podielu zaplatenej dane.

Naše údaje na správne poukázanie

podielu zaplatenej dane:

IČO: 37901133

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno/Názov: MISIA MLADÝCH

Ulica: Farská

Súpisné/Orientačné číslo: 86

PSČ: 02744

Obec: Tvrdošín


Na čo použijeme 2 % v roku 2022:

  • Letný pobyt pre deti a mládež z rodín v náročných životných situáciách.
  • Zážitkové, vzdelávacie a tvorivé aktivity pre deti a mládež z rodín z Oravy.
  • Kurzy opravovania a údržby bicyklov.
  • Kurzy lacného a zdravého varenia a zavárania.
  • Spoločné výlety na zbery ovocia (broskyne, jahody,...), ktoré si rodiny v náročných životných situáciách spracujú, zamrazia alebo zavaria.
  • Terénna práca a individuálna odborná pomoc pre rodiny a jednotlivcov v náročných životných situáciách z regiónu Oravy - konzultácie v právnych problémoch a otázkach, poradenstvo s riešením nevýhodných úverov, pomoc so zapojením detí do rôznych vzdelávacích aktivít, pestovanie zeleniny a spracovanie produktov z nej.

Ď A K U J E M E