Príručka

Skutočná pomoc = Sebestačnosť

Všetky naše skúsenosti z programov sebestačnosti sme zhrnuli v príručke, ktorú sme vydali a je využívaná nielen v našich partnerských organizáciách, ale aj na školách, Úradoch práce a iných inštitúciách, ktoré pracujú s ľudmi v náročných životných situáciách.