Harmonogram našich aktivít 2024

10.03.2024

Ak sledujete našu činnosť a aktivity, určite ste zvedaví na naše plány v novom roku 2024. Okrem tradičných letných aktivít pripravujeme pravidelné kurzy sebestačnosti pre rodiny, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Podpora mladých stredoškolákov, oprava použitých bicyklov v našej dielni, ako aj Medový festival pre širokú verejnosť sú len niektoré z našej širokej ponuky aktivít.

Naše dlhodobé ciele
1. Stabilizácia, zvyšovanie sebestačnosti a uplatniteľnosti na trhu práce rodín, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách
2. Zapájanie mladých ľudí do dobrovoľníckych programov
3. Alternatívne a zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí
4. Osvetové aktivity zamerané na zdravý životný štýl, ekológiu a regionálny rozvoj

Kurzy sebestačnosti
Kurz šitia s prípravou na uplatnenie na trhu práce (v lokalitách Zákamenné, Žilina - v spolupráci s OZ Rovnováha a Liptovská Porúbka) - kurz je určený pre maminy, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii, chcú sa naučiť novým zručnostiam a zažiť silu komunity. Sme otvorení novým mamičkám, ktoré sa môžu bezplatne prihlásiť do tohto kurzu.

Kurz pečenia, zavárania lacného a zdravého varenia (lokalita Tvrdošín) - kurz je určený pre maminy a deti z rodín v náročných životných situáciách (jednotlivcov alebo menšie skupiny). Kurz prebieha na základe požiadaviek iných organizácií ako aj s rodinami z našej komunity.

Praktický kurz práce s drevom a kovom - kurz je určený pre mamičky a deti, ktoré sa nachádzajú v Zariadení núdzového bývania v Dolnom Kubíne. Spolu vyrábame výrobky dreva, skladáme vlastný kurín pre sliepky, pieskovisko, učíme sa mechanickým prácam a práci s kovom a drevom.

Štipendiá pre stredoškolákov
Stredoškolákov z rodín, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii a chcú študovať na strednej škole s perspektívnym odborom a zároveň musia na túto strednú školu dochádzať alebo bývať na internáte, podporujeme formou zaplatenia internátu alebo stravovania. Aktuálne máme 7 štipendistov. Ak poznáte mladého človeka, ktorému finančné okolnosti neumožňujú študovať na strednej škole, dajte nám vedieť, po vzájomnej konzultácii ho vieme začleniť do nášho programu.

Dielňa na opravu bicyklov
Máte doma starší ale funkčný bicykel? Darujte nám ho - my ho opravíme v našej malej bicyklovej dielničke v Novoti, aby bol bezpečný a funkčný a posunieme ho deťom a dospelákom, pre ktorých je nový bicykel finančne nedosiahnuteľný. V rámci Oravy vieme bicykle od Vás prevziať. Ak poznáte rodinku v núdzi, alebo ste organizácia, ktorá pomáha takýmto rodinkám, kontaktujte nás - radi Vám pre deti alebo dospelých bezplatne poskytneme takto opravené bicykle.

Medový festival
Náš tradičný letný rodinný festival tentokrát s témou medu. Festival je určený pre širokú verejnosť z celej Oravy a návštevníci si na ňom budú môcť kúpiť výrobky od našich rodín, ochutnať výrobky z medu, tvoriť, súťažiť a zabaviť sa s našim hudobným hosťom. Tešíme sa na Vás v nedeľu 21.7.2024 o 14:00 na Trojičnom námestí v Tvrdošíne, v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále nad hasičmi.

Tábor pre rodiny
Leto je pre Misiu mladých najdôležitejšie obdobie roka. Chceme stráviť s deťmi z našich rodín čo najviac času. Máme pre nich pripravený dvojtýždnový denný tábor a týždenný pobytový tábor (2.-7.júla 2024). Naše tábory nie sú len oddychom a zábavou, ale aj spoznávaním ľudských hodnôt a nachádzaním zdravých a kvalitných vzájomných kamarátskych vzťahov.

Stretnutia dobrovoľníkov
Aj v roku 2024 pokračujeme v stretnutiach dobrovoľníkoch, ktorí nám pomáhajú predovšetkým s letnými aktivitami a tábormi. Vedúci Tonko a Lucka sa dobrovoľníkom venujú so zapáleným srdcom na každotýždňových stretnutiach a akčných víkendových dobrovoľníckych stretnutiach.

Ponuka pre rodiny v núdzi a organizácie, ktoré pracujú s rodinkami v núdzi
- bezplatné právne poradenstvo
- pravidelná materiálna a potravinová pomoc
- pomoc so zabezpečením PC, notebooku alebo tlačiarne pre potreby vyučovania
- účasť na našich aktivitách/táboroch
- pomoc so sťahovaním dodávkou