Lokálne podnikanie a ekonomika - výzvy a príležitosti pre riešenie sociálnych otázok

30.09.2016

V utorok 27. septembra zorganizovalo Občianske združenie Misia mladých konferenciu s rovnomenným názvom. Jej cieľom bolo oboznámiť verejnosť s projektom Oravská zelenina a priblížiť život a dielo jednej výraznej osobnosti histórie Oravy, ktorá je inšpiráciou aj pre súčasnosť.

Inšpiráciou pre projekt Oravská zelenina je podnikateľ, bankár, ekonóm a politik František Skyčák (1870-1953) z Klina, ktorý bol zakladateľom Ľudovej banky. Založil tiež Gazdovský potravinový spolok na Orave, ktorý napríklad vykupoval vajíčka od chudobných roľníkov a tak im dával istotu odberu. Podieľal sa aj na založení Inštitútu pre pomoc rodinám.

O živote F. Skyčáka oboznámila účastníkov konferencie Mgr. J. Habovštiaková, PhD. Potom nasledovala prednáška PhDr. Ľ. Halllona, Csc., ktorý predstavil úlohu F. Skyčáka v dejinách slovenského bankovníctva do roku 1940.

Po teoretických prednáškach odzneli dva praktické semináre. Prvým z nich bol seminár na tému Predaj z dvora a legislatívne zázemie, ktorý predniesla odborníčka v danej oblasti Ing. A. Balková.

V rámci druhého seminára Mgr. A. Michalica, PhD. predstavil projekt Oravská zelenina. Účastníkov oboznámil s tým, ako vznikol tento projekt, čo sa doteraz podarilo dosiahnuť a aké sú predstavy ďalšieho fungovania projektu v budúcnosti.

OZ Misia mladých dlho hľadala spôsob, ako pomáhať rodinám, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách. "Vždy som sa pýtal, či priniesť niekomu oblečenie alebo peniaze je to najviac, čo môžem pre nich urobiť," hovorí A. Michalica. "Zdalo sa mi to strašne málo. Potom sme prešli zmenou a chceli robiť niečo trvalé a udržateľné, niečo, čo bude mať aj výsledky." Tak vznikla iniciatíva Skutočná pomoc. V rámci nej môžu rodiny získať nielen ovocné stromčeky a hospodárske zvieratá, ale aj semiačka zeleniny. Rodiny si teda reálne pestujú zeleninu a združenie im poskytuje pomoc a poradenstvo pri jej predaji koncovým spotrebiteľom a reštauráciám. Momentálne je takáto pomoc len na privyrobenie si, nie na plnohodnotný zárobok. "Za sezónu sa dá zarobiť od tristo do tisíc eur."

Súčasťou konferencie bola tiež ochutnávka zeleninových špecialít od oravských rodín žijúcich v náročných životných situáciách.

Výstupy z konferencie nájdete na tejto stránke.