Plány 2023

31.01.2023

Naše plány na rok 2023
Tak ako si mnohí dávajú na začiatok roka predsavzatia, aj my si robíme plány, ktoré (veríme) sa nám podarí realizovať a tak napĺňať naše dlhodobé ciele:

1. Stabilizácia, zvyšovanie sebestačnosti a uplatniteľnosti na trhu práce rodín, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách
2. Zapájanie mladých ľudí do dobrovoľníckeho programu
3. Alternatívne a zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí
4. Osvetové aktivity zamerané na zdravý životný štýl, ekológiu a regionálny rozvoj


Nové rodiny a nové výzvy
Do roku 2023 vstupujeme v našom Programe Sebestačnosti s novými rodinami. Zoznámili sme sa s nimi nielen počas kurzov šitia ale aj pri poskytovaní sociálnej pomoci a riešení ich zložitých životných situácií.
Dve maminy nastupujú na opatrovateľský kurz, jedna si chce doplniť vzdelanie a stať sa kaderníčkou. Viaceré maminy po kurzoch šitia vstupujú na trh práce, kde sa budú snažiť preukázať svoje schopnosti.
Celkovo, či už menej alebo viac pravidelne, sme v kontakte s takmer 80 rodinami, ktoré sú zapojené do rôznych aktivít sebestačnosti. O našu činnosť prejavujú záujem organizácie a samosprávy aj v iných regiónoch. Na nových miestach hľadáme spolupracovníkov,
ktorí nám pomôžu rozbehnúť aktivity sebestačnosti aj tam.

Ak viete o rodine, osamelej mamine s deťmi alebo komkoľvek, kto sa ocitol v náročnej životnej situácii a potreboval by pomôcť (a zároveň chce aspoň trocha zmeniť svoj život), napíšte nám - spolu budeme pre rodinu alebo jednotlivca hľadať riešenie a spôsoby zapojenia do nášho Programu Sebestačnosti.


Kurzy sebestačnosti
Naše motto Skutočná pomoc je Sebestačnosť sa snažíme realizovať najmä prostredníctvom kurzov sebestačnosti. V nich učíme osamelé maminy, rodiny ale aj deti zručnostiam a schopnostiam,
ktoré sú dôležité pre ich ďalší praktický život a uplatnenie na trhu práce.

V roku 2023 plánujeme v lokalitách Orava, Liptov, Kysuce, Žilina a okolie a okres Levice realizovať v spolupráci s našimi partnermi nasledovné kurzy:
1. Kurz šitia s prípravou na uplatnenie na trhu práce
2. Kurz viazania kytíc a aranžovania
3. Kurz lacného a zdravého varenia
4. Kurz pečenia


Štipendiá pre stredoškolákov
Vzdelanie je dôležitou cestou pre deti z rodín v náročných životných situáciách. Štúdium však vyžaduje náklady, ktoré často osamelí rodičia alebo rodina nevedia zvládnuť.
Preto podporujeme mladých ľudí z našich rodín v štúdiu na odboroch, ktoré majú potenciál na budúcom trhu práce (dopravná škola, zdravotná sestra, stredná veterinárna, odbor murár, informačné technológie a iné) a ktoré si vyžadujú dochádzanie. Mladému stredoškolákovi pomôžeme s úhradou internátu, stravy alebo výdavkov na dopravu.
Pravidelne sledujeme výsledky stredoškoláka a komunikujeme s rodinou tak, aby jeho podpora bola účelná a efektívna.
Pre rok 2023 chceme do projektu prijať ďalších dvoch stredoškolákov.

Letné aktivity a tábory
Leto je pre Misiu mladých najdôležitejšie obdobie roka. Chceme stráviť s deťmi z našich rodín čo najviac času. Máme pre nich pripravený trojtýždňový denný tábor a týždenný pobytový tábor.
Naše tábory nie sú len oddychom a zábavou, ale aj spoznávaním ľudských hodnôt a nachádzaním zdravých a kvalitných vzťahov.


Stretnutia dobrovoľníkov
Aj v roku 2023 pokračujeme v stretnutiach dobrovoľníkoch, ktorí nám pomáhajú predovšetkým s letnými aktivitami a tábormi. Vedúci Tonko a Lucka sa dobrovoľníkom venujú so zapáleným srdcom na každo-týždňových stretnutiach a akčných víkendových dobrovoľníckych stretnutiach.

Letný festival
Náš každoročný rodinný letný festival sa bude tento rok konať 13.augusta 2023 na Trojičnom námestí v Tvrdošíne.
Témou festivalu, ktorý je venovaný rodine a zdravému jedlu budú tento rok maliny. Pozvaní sú rodiny a jednotlivci.