Realizovaný projekt "Čarovné pyžamko"

"Práca zaháňa všetky smútky", hovorí staré porekadlo. Náš pracovný projekt Čarovné pyžamko je logickým vyústením nášho snaženia a podpory rodinám. Projekt je nadstavbou našej poradenskej práce. Nevytvárame dielňu na jednej adrese, naša dielňa je v ich domovoch, kde osamelé ženy-matky v náročných životných situáciách šijú popri iných aktivitách. Pyžamové overaly sú určené pre deti zo sociálne vylúčených komunít z celého Slovenska.

Projekt Čarovné pyžamko vyšiel zo vzájomnej spolupráce OZ Misia mladých a OZ Rovnováha v oblasti sociálneho podnikania. OZ Misia mladých sa dlhodobo venuje témam sebestačnosti a sociálneho podnikania, OZ Rovnováha rozvíja sociálne a osobnostné zručnosti prostredníctvom kreativity a tvorenia.

Termín realizácie projektu: 05/2022 - 12/2022.

"Projekt 'Čarovné pyžamko' je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou".

Fórum života odovzdalo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2020

V kategórii Organizácia cenu dostalo občianske združenie Misia mladých - cenu prevzal predseda o. z. Anton Michalica. "Sme radi, že ľudia si všímajú a oceňujú našu snahu. Ľudia, ktorým pomáhame, sú naozaj v ťažkej situácii. Snažíme sa ich viesť k sebestačnosti a byť im nablízku. Veľmi úspešný a obľúbený je projekt Bicykle pre deti." Misia mladých o. z. vnikla v 2003 a pôsobí v oravskom regióne, v Tvrdošíne. Venuje sa pomoci deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii, organizácii voľnočasových aktivít a dobrovoľníckeho programu.

02.02.2021 Tlačová správa: Fórum života odovzdalo Cenu Antona Neuwirtha za rok 2020


Cena Nadácie Orange za rok 2012

Ide o prestížne ocenenie, ktoré ako jediné na Slovensku oceňuje prácu mimovládnych organizácií. O Cenu Nadácie Orange za rok 2012 sa uchádzalo 79 nominácií, ktoré boli predložené v troch kategóriách - sociálna inklúzia, vzdelávanie a komunitný rozvoj. O udelení ceny v jednotlivých kategóriách rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre oceňovanú kategóriu.

V kategórii Komunitný rozvoj získalo OZ Misia mladých 2. miesto za Program pomoci rodinám v núdzi, prostredníctvom ktorého organizácia pomáha riešiť krízové situácie rodín z celého regiónu Oravy.

26.04.2013 Obrazový príspevok televízie TA3 z oceňovania si môžete pozrieť tu.